O systému Vládnu.cz

Článek o podobě a funkcích navrhované aplikace se také nachází zde, kde tento čánek můžete komentovat i upravovat.

(Pozn.: Pro stučnost je hnutí Demokracie 2.0 dále v textu zkráceno na D2.)

Základní části navrhované aplikace jsou následující:

 • Především bezpečný systém vyjadřování souhlasu, či nesouhlasu občanů k jakýmkoliv otázkám. Na základě výsledků všech hlasování budou v parlamentu naši OPRAVDOVÍ ZÁSTUPCI z D2 ekvivalentě hlasovat.
 • Sekce Návrhy - Stránka, kde formou sociální sítě může kdokoliv podat vylepšovací či pozměňovací návrh k čemukoliv - především k zákonům a vyhláškám, podle kterých v naší zemi chceme žít, ale i jak chceme, aby nás naši vládní představitelé reprezentovali v zahraničí.
 • Opět formou sociální sítě se ke vznesené otázce, či návrhu, mohou občané vyjadřovat, komentovat, doplňovat, sdílet. Poskytnuté nástroje umožní návrhy i komentáře hodnotit, kategorizovat a doplňovat o odkazy a reference. Každý se bude moci seznámit jak s argumenty pro, tak proti a rozhodnout, zda ta která otázka je něco, co je tak důležité, aby se to projednalo v parlamentu.
 • Pokud se nám tento systém podaří prosadit jako jeden z pilířů našeho nového státního zřízení, pak mám i předběžně vymyšlený systém ve kterém by jsme si jako stát platili skupinu lidí - státních zaměstnanců - za to, že nám budou dělat stručné věcné a hlavně opravdu nezávislé souhrny všech těchto pro a proti k projednávaným otázkám, na jejichž zákldě by si jednotlivec mohl bez výrazného studia zformulovat na věc objektivní názor a zodpovědně za sebe volit. (Ten problém, který v tomto i jiných případech řeším je opravdová nezávislost a neovlivnitelnost takových lidí. A udělat to lze. O tom ale na jiném místě. Existuje mnoho takových problémů k řešení, ale vyřešit lze vše, tak se nenechte v tuto chvíli svést z cesty a přemýšlejte pozitivně. Mé i vaše nápady ke všem otázkám můžeme diskutovat v sekci "Návrhy".)
 • Sekce Chceme - Systém bude automaticky prioritizovat a nejžhavější otázky a návrhy zákonů posouvat nahoru. V určité chvíli se tyto přesunou do sekce "Chceme". Pokud by naše hnutí D2 mělo v parlamentu většinu, takové návrhy by se brzy dostaly na program jednání.
 • Sekce Volíme - Jakmile by byl návrh zařazen do jednání parlamentu, objevil by se v sekci "Volíme" a každý občan by měl možnost se k otázce vyjádřit svým demokratickým hlasem. Členové parlamentu z hnutí D2 budou povinni v parlamentu volit tak, jak vyplyne z výsledku hlasování občanů. K této povinnosti budou smluvně vázáni.
 • Sekce Financování - Tato sekce by byla tak podrobná, jak velké zastoupení v parlamentu by hnutí D2 získalo. Pokud by mělo většinu, pak by neměl být problém uzákonit něco, co si já osobně myslím, že by mělo být funkční už dávno a to podrobný přehled vynakládání státních prostředků. Kromě sekcí jako Státní Rozvědka atp. není nejmenší důvod, proč bychom my, ti kdo tuto firmu - náš stát financují - neměli mít kompletní přehled o tom, jak je s těmito prostředky hospodařeno. Do poslední tužky! Tak bychom zamezili naprosté vetšině rozkrádání těchto prostředků a špatnému hospodaření s nimi.
  • Všichni bychom si mohli jednoduše zkontrolovat - v takovém detailu o jaký máme zájem - co to vlastně platíme a tím pádem i rozhodnout o věcech, které platit nechceme a které naopak třeba místo nich.
  • Každý by si mohl klintout třeba na "Ministerstva" a vidět, kolik se celkem utrácí za jejich provoz. Rozbalením této sekce by viděl náklady jednotlivých ministerstev. Rozbalením zvoleného ministerstva by viděl podíl nákladů jednotlivých jeho sekcí atd atd.
  • Další hlavní sekce by byly např. Státní podniky, Zdravotnictví, Neziskové organizace atd.
  • Také by existovala sekce pro státní celky jako kraje, okresy, městské radnice a všechny by se dali rozvinout a zkoumat kýmkoliv. Dnes, když vůbec takové informace můžete získat, musíte za ně zaplatit!!! Proč? Platí majitel firmy za to, že nahlédne do jejího hospodaření? Nad tím zůstává rozum stát.
  • Kterýkoliv profesionální účetní by pak mohl zkontrolovat kdykoliv jakékoliv detaily a upozornit na případné podezřelé operace.
 • Sekce Lidé - Tato sekce umožní každému zaregistrovat svůj zájem, nebo ochotu k pomoci společnému snažení svou odborností či dobrovolnickou prací. Pokud má člověk alespoň nějaké vnitřní volání k tomu sloužit dobru a pomoci ostatním spoluobčanům, může tak učinit na malé i výrazné úrovni. Od dobrovolničení po vyjádření zájmu o post státního (tedy našeho) zaměstnance na jakékoliv úrovni. Tímto způsobem bychom dosáhli toho, že místo lidí na místech vedení státu dosazených politicky, bez nutné odborné znalosti, bychom měli ve vedení lidi, co nejen že hluboce rozumí danému oboru, ale také rozumí tomu, že jsou zaměstnáváni námi, nám opovědní a námi odvolatelní (a potrestatelní) kdykoliv, kdy by chtěli úmyslně provést něco špatného.
  Nemyslíte, že by v exekutivě našeho státu měli být pouze lidé, kteří tu páci chtejí dělat poctivě a z čistých pohnutek? Tací lidé nemají nejmenšího důvodu ke strachu z trestu. A ti co smýšlejí opačně tam nemají co dělat, tak ať se bojí a nelezou tam.
  • Registrace v této sekci mohou být jak veřejné, k získávaní podpory (a hlasů obyvatel země), tak neveřejné do doby, než by služby takového člověka mohli být potřebné. Pak by byl osloven ve smyslu, jestli chce kandidovat na daný post a tím pádem zveřejnit svou kandidaturu.
  • Stejně jako v jiných sekcích, formou sociální sítě by jsme každou kandidaturu mohli všichni diskutovat, dávat své hlasy a připojovat odkazy a reference.
  • Kandidáti by měli možnost se vyjadřovat ke všem otázkám a připomínkám k nim vznešených a už na začátku by samozřejmě měli možnost se prezentovat svým resume a veškerou další relevantní dokumentací.
  • Také zde bude sekce pro osobní reference od lidí, kteří kandidáta znají osobně, neboť tekvé komentáře by mohli mnohé vypovídat o kandidátově osobnosti.
 • Sekce "Volná místa" - bude sloužit jako seznam otevřených pozic ve státní správě, na které se mohou občané hlásit.
 • Poslední hlavní sekcí jsou "Sbírky". Tato sekce bude umožňovat jakékoliv skupině občanů zafinancovat lokalní veřejný projekt, na který ve státním, či městském rozpočtu nejsou peníze, ale určité skupině obyvatel by prospěl, chtěli by ho a jsou ochotni se na jeho realizaci i složit. Jako názorný příklad může sloužit níže popsané financování tohoto projektu (Vládnu.cz).