Vaše příspěvky

Všech příspěvků si velice vážíme a jménem všech občanů České Republiky všem dárcům i dobrovolníkům velice děkujeme za podpoření naší společné snahy vytvořit u nás lepší budoucnost pro všechny.

Moc díky!

Níže naleznete seznamy všech příspěvků občanů i firem na podporu vývoje navrhovaného systému.

Legenda:
- darován čas
- darován finanční obnos

Jednotlivci - zaručené

Jednotlivci - ostatní

Firmy