Navrhujte, zkoumejte, argumentujte, posuzujte, diskutujte a nakonec hlasujte pro to, jak chcete, aby náš stát i místní správy fungovaly.

Vládnu.cz dává každému skutečnou možnost se vyjádřit a svým demokratickým hlasem náš stát a tedy i svou vlastní současnost a budoucnost pomoci formovat.

K prosazení vašeho hlasu tu je hnutí Demokracie 2.0, jež má jediný cíl a jediný programový bod: dát v parlamentu občanům opravdový hlas tím, že budeme zvedat ruce přesně tak, jak nám skrze portál Vládnu.cz řeknete vy. Bez výjimek, bez okolků a bez vytáček!

Na opravdovou demokracii

Občanská sbírka na vývoj systému interaktiního hlasování ke konkrétním otázkám a zákonům místo volení lidí, co nám lžou.

Dohromady máme sílu. Využijme ji!

Více zde


6
občanů dosud přislíbilo
8 250

Když nebudeme lhostejní k vlastní budoucnosti, máme šanci náš stát zásadně změnit.

Vládnu.cz je tu proto, aby nám, občanům, přinesl opravdovou přímou demokracii s využitím moderních technologií a umožňil nám nejen se vyjadřovat ke každé otázce současnosti, každému zákonu, každé vyhlášce, která se nás bude dotýkat, ale také naši vůli BEZ VYJÍMEK prosadit v parlamentu.

Dejme sami sobě skutečný hlas kdykoliv, kdy ho budeme chtít využít, ne jen jednou za 4 roky ve volbách lidí co slibují a pak bez začervenání dělají klidně opak.

Jak funguje naše "demokracie" teď

Naše "demokracie" funguje na principu 250 let starém, ve kterém máme pouze právo jednou za 4 roky si zvolit naše zástupce do parlamentu. Ovšem tito "naši zástupci" nám dnes již před volbami v převážné většině jen mažou medík kolem úst, jen aby se do lukrativního parlamentu, či nižších úrovní řízení dostali. Poté si 4 roky efektivně mohou dělat co chtějí a nám se jen smát do očí. A také to bohužel velice hojně dělají.

Takový systém byl dříve v podstatě nutný, neb samozřejmě není možné, aby se více jak 7 milionů voličů najednou pravidelně scházelo a hlasovalo o předložených otázkách.

Ale...

Dnes už je jiná doba

My ale už dnes žijeme ve věku rozvinutých komunikačních technologií. Každý z nás si dnes můžeme klidně založit třeba i živý video kanál...

Dát tedy lidem možnost věci státu, kraje, okresu či města nejen diskutovat, ale i o nich demokraticky hlasovat je nejen možné, ale i poměrně jednoduché. A tyto procesy, přes všechny výhrady, které už od politiků, kterým jde v tu ránu o korýtka, slyším, jde i mnohem lépe elektronicky zabezpečit, než jsou procesy současné. Máte kreditní kartu? Používáte internetové bankovnictví? No vidíte. To vše jsou bezpečné počítačové systémy. A zjevně jim věříte. Více v článku zde.

Vládnu.cz je moderním diskusním a hlasovacím systémem. A s vaší pomocí může být ještě mnohem více.

Jak ale prosadit náš hlas!?

Správná otázka!

Naše současné zákony takový moderní způsob demokracie ZATÍM neumožňují a existující strany by se nám samozřejmě jen vysmály, kdybychom za nimi přišli s tím, ať podle výsledků hlasování občanů sami hlasují. Musíme to udělat jinak. A cesta existuje!

Zatím stále ještě můžeme zakládat sami politické strany a hnutí. Tak prostě jedno takové hnutí založíme! Hnutí, jehož jediným a hlavním cílem je prosadit skutečný demokratický hlas občanů ČR v parlamentu. Bez ega, bez nadřazenosti a hlavně bez výmluv a bez výjimek. Čistá vůle národa.

Vítejte v Demokracii 2.0!

S názvem odkazujícím na novou, lepší, verzi demokracie - v2.0 - tedy u Ministerstva Vnitra zaregistrujeme nové občanské politické hnutí. A všichni vámi zvolení reprezentanti tohoto hnutí budou pod přísahou a velice přísnou smlouvou zavázáni vždy v parlamentu hlasovat tak, jak dopadne veřejné občanské hlasováni k té které otázce, zákonu, změně atd.

Více si přečtěte na stránkách hnutí Demokracie 2.0.

To nejdůležitější

I ta nejlepší myšlenka je s prominutím na prd, pokud o ní budeme jen mluvit. Aby toto fungovalo - a fungovat to skutečně může! - potřebuje to vás! Stačí opravdu jen pár jednoduchých úkonů. Klikat umíte, nebo ne? :)

Většina z těchto kroků je velice jednoduchá, rychlá a nic vás nestojí. Každý, komu není úplně lhostejná jeho budoucnost, by měl těmito kroky pomoci. Když ne pro nás, tak pro naše děti.

A tam, kde se jedná o nějakou tu korunu si, prosím, seriózně uvědomte, zda Vám stojí za cenu třeba pouhých čtyřech mlík, jednoho kafe v restauraci, či půl kila kuřecího v obchodě, se vzdát šťastné, svobodné a ekonomicky bohatší budoucnosti po zbytek nejen Vašeho života.

Věříte, že není zas tak špatně?

Pak se zeptejte sami sebe, jestli se dostatečně do hloubky a z objektivních zdrojů zajímáte o stav a směr naší společné budoucnosti. (A ne, naše zpolitizovaná veřejná média opravdu většinou nejsou objektivním zdrojem.) Většina lidí na to pro samou páci, děti a další starosti prostě nemá čas. Pokud uznáte, že mezi tuto většinu patříte, pak si alespoň položte otázku, zda opravdu věříte těm samým politikům, kteří naši zemi nechali po 25 let rozkrádat, připustili zničení spousty našich silných odvětví a sami způsobili hlubokou korupci v našem státě, že nějakým zázrakem najednou začnou jednat jinak a lépe?

A nebo ještě jinak. Myslíte, že je jednodušší uplatit 7 milionů lidí, aby jednali sami proti sobě, nebo je to jednodušší v případě pouhých dvou stovek lidí trůnících v parlamentu bez faktické zodpovědnosti za své jednání?

Vládnu.cz portál vám už teď umožňuje:

 • navrhovat změny zákonů, vyhlášek atp., zamýšlet se nad žhavými sociálními tématy, argumentovat, diskutovat
 • návrhy a otázky kolaborativně vylepšovat
 • formou sociální sítě všechny články diskutovat, hodnotit relevanci, důležitost, či vyváženost
 • články mezi sebou propojovat, přidávat odkazy na externí zdroje i s popisky a tyto odkazy hodnotit co do relevance, vyváženosti a kvality; tyto pak jsou i dle relevance automaticky řazeny
 • nejžhavější a nejdůležitější články se automaticky drží navrchu v přehledových seznamech
 • každý má jeden hlas k vyjádření souhlasu, či nesouhlasu; na základě diskusí můžete váš názor až do finálního hlasování změnit
 • zobrazení statistiky vývoje podpory ke každé diskutované otázce
 • provádět separátní finální hlasování nad otázkami, které se dostali do jednání parlamentu

V plánu je mnohem více

Plán pro portál Vládnu.cz je mnohem širší. Ovšem jeho realizace záleží na vaší podpoře. Když navrhované funkce ohodnotíte i vy jako prospěšné, jsme jako národ schopni se složit na zaplacení profesionálů k jejich realizaci. K tomu slouží sbírka výše.

Slíbené příspěvky budou od dárců ve skutečnosti vyžádány, pouze až a pokud se vybere celá částka potřebná k realizaci. Zatím se jedná jen o přislíbení daru.

Petice

K založení hnutí volitelného do parlamentu je potřeba 1000 podpisů občanů pod petici k jeho založení. Podepíšete nám tuto petici?

Podpisový arch Vám zašleme emailem.

Žhavé právě teď

Registrovaní uživatelé

Chcete se podílet aktivně?

Máte schopnosti či nadšení pomoci našemu státu v jeho nové formě, o kterou usilujeme? Zde jsou vaše možnosti:

 • Chcete, aby váš hlas měl opravdovou demokratickou váhu? Pak se zaregistrujte zde na Vládnu.cz a zůčastňujte se diskusí a hlasování.
 • Jako nezávislí zástupci občanů ČR na všech úrovních státní zprávy i státních podniků - od řadových úředníků po ministry, od řadových pracovníků po ředitele, svůj teoretický zájem do budoucna o jakékoliv pozice můžete vyjádřit zde. Potřebujeme o vás vědět.
 • Líbí se vám myšlenka moderní opravdové demokracie, kde lid má skutečně to hlavní a jediné slovo, tolik, že chcete přímo podpořit naše hnutí tím, že do něj vstoupíte? Moc rádi vás mezi námi přivítáme.

Je nám (lidem ČR) jedno jestli a k jaké inklinujete straně. Podmínkou je kvalifikovanost, poctivost a upřímný zájem dělat svou práci dobře a ve prospěch všech!

V zájmu nás všech vás prosíme: Šiřte tuto myšlenku aktivně mezi své přátele všemi prostředky.

Chcete přiložit ruku k dílu?
Skvělé. Přihlaste se!

Všichni budeme potřebovat slušné a poctivé lidi, kteří svou snahu pomoci ostatním myslí opravdu upřímně. Placené pozice, odborné posty, veřejné funkce, lidé do vývoje těchto stránek a podpůrných systémů, dobrovolníci...

Vyzýváme všechny! Nestyďte se a přihlaste se. Budeme vás potřebovat.

Vyjádřete svůj zájem »

Máte vlastní návrhy?
Předneste je k diskusi!

Sekce návrhů a komentářů je již plně funkční.

V ní můžete vkládat vlastní návrhy na vylepšení, změnu, nebo zrušení čehokoliv, co ovlivňuje životy lidí v naší zemi! Můžete také komentovat, nebo dokonce i přímo upravovat formou Wiki existující návrhy, hlasovat, či zkoumat souvislosti.

Prostě se hlavně zapojte!

K článkům »